Logowanie Google+ Logowanie Rejestracja

Poszukujemy moderatorów, nie czekaj, złóż podanie już teraz: KLIK

Error: Running LUA method 'update'.
#1
Witam, ktoś pomoże rozwiązać ten problem ? gdy chcę kupić ciągnik MF to pojawia się taki właśnie błąd , piszę cały czas transakcja jest przetwarzana a gdy nacisnę Esc to ciągnik pojawia się na placu ale nic się z nim nie da zrobić. W mods nie mam innych modów , gra oryginalna złota edycja, dzieje się to na patchu który instaluje się z grą czyli 1.4.0.0 jak i również patchu 1.4.2.0 czyli najnowszym. Ktoś ma pomysł o co chodzi ? 

Error: Running LUA method 'update'.
D:/code/lsim2015/build/finalbin/dataS/scripts/vehicles/Vehicle.lua(3864) : table index is nil
 
Taka tam sobie reklama.
#2
Wklej tutaj treść xml od tego wadliwego mfa. To mod w oryginalnej wersji, czy edit na własne potrzeby? Jak oryginał to daj link do niego.
No to jedziemy, gnębić podpadziochów!
 
#3
(03-24-2018, 14:15)agRush2k napisał(a): Wklej tutaj treść xml od tego wadliwego mfa. To mod w oryginalnej wersji, czy edit na własne potrzeby? Jak oryginał to daj link do niego.

To jest MF MafiaGrabina i on sam nie wie o co chodzi, u niego działa normalnie a u mnie nie chce ale już Ci wklejam Wink

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no" ?>
<vehicle type="MF255">
<annotation>Copyright © GIANTS Software GmbH, All Rights Reserved.</annotation>
<name>
<de>MASSEY FERGUSON 255</de>
<en>MASSEY FERGUSON 255</en>
</name>
<filename>MF255 MafiaGrabina.i3d</filename>

<size width="3.5" length="7"/>

<wheels autoRotateBackSpeed="1.5">
<wheel rotSpeed="1" rotMax="40" rotMin="-40" restLoad="2.62" repr="1>2|0" driveNode="1>2|0|0|0|0|0" radius="0.35" width="0.2" initialCompression="50" suspTravel="0.02" spring="30" damper="25" mass="2" hasTyreTracks="true" tyreTrackAtlasIndex="4" tireType="street"/>
<wheel rotSpeed="1" rotMax="40" rotMin="-40" restLoad="2.62" repr="1>3|0" driveNode="1>3|0|0|0|0|0" radius="0.35" width="0.2" initialCompression="50" suspTravel="0.02" spring="30" damper="25" mass="2" hasTyreTracks="true" tyreTrackAtlasIndex="4" tireType="street"/>
<wheel rotSpeed="0" restLoad="4.70" repr="0>2" radius="0.62" width="0.54" initialCompression="50" suspTravel="0.03" spring="35" damper="25" mass="4" hasTyreTracks="true" brakeRatio="1"/>
<wheel rotSpeed="0" restLoad="4.70" repr="0>3" radius="0.62" width="0.54" initialCompression="50" suspTravel="0.03" spring="35" damper="25" mass="4" hasTyreTracks="true" brakeRatio="1"/>
</wheels>

<ackermannSteering rotSpeed="60" rotMax="33" rotCenterWheel1="2" rotCenterWheel2="3" />

<differentials>
<differential torqueRatio="0.5" maxSpeedRatio="1.3" wheelIndex1="0" wheelIndex2="1" /> <!-- front left-right -->
<differential torqueRatio="0.5" maxSpeedRatio="1.55" wheelIndex1="2" wheelIndex2="3" /> <!-- back left-right -->
<differential torqueRatio="0.5" maxSpeedRatio="1.2" differentialIndex1="0" differentialIndex2="1" /> <!-- front-back -->
</differentials>

<motor torqueScale="0.26" minRpm="680" maxRpm="2200" maxBackwardSpeed="10" brakeForce="2.5" lowBrakeForceScale="0.5" lowBrakeForceSpeedLimit="1" minForwardGearRatio="33.18" maxForwardGearRatio="130" minBackwardGearRatio="50" maxBackwardGearRatio="130">
<torque normRpm="0.45" torque="0.9"/>
<torque normRpm="0.5" torque="0.97"/>
<torque normRpm="0.59" torque="1"/>
<torque normRpm="0.72" torque="1"/>
<torque normRpm="0.86" torque="0.88"/>
<torque normRpm="1" torque="0.72"/>
</motor>

<fuelCapacity>35</fuelCapacity>
<fuelUsage>20</fuelUsage>

<cameras count="2">
<camera1 index="0>9|1|0|1|0|0" rotatable="true" limit="true" rotMinX="-1.1" rotMaxX="0.4" transMin="0" transMax="0" useMirror="true" isInside="true" />
<camera2 index="4|0" rotatable="true" rotateNode="4" limit="true" useWorldXZRotation="true" rotMinX="-1.4" rotMaxX="1" transMin="4" transMax="35" >
<raycastNode index="0>6"/>
<raycastNode index="0>7"/>
</camera2>
</cameras>

<cameraTransNode index="0>9|1" rearWindow="0>9|0" indoorCameraIndex="1"/>

<onEnter rootNode="0>9|1|0|1|0" speedScale="1.4" clip="enterVehicleClipsource" />

<seatNode index="0>9|2" />
<cameraRotNode index="0>9|1|0" />

<characterNode index="0>13|0" armIndex="0>10|0|3|0" cameraMinDistance="2.5" filename="$dataS2/character/player/player.i3d" characterMesh="1" characterGloves="2" characterSkin="0" spineNode="0|0" leftArmIKChainId="leftArm" rightArmIKChainId="rightArm" spineRotation="180 0 107" >
<ikChains>
<ikChain id="rightFoot" target="0>13|1" targetOffset="0 0.1 0" alignToTarget="true" isDirtyOnLoad="true" >
<node index="0|1" />
<node index="0|1|0" minRx="0" maxRx="0" minRy="-30" maxRy="30" minRz="0" maxRz="90" />
<node index="0|1|0|0" minRx="0" maxRx="0" minRy="0" maxRy="0" minRz="-100" maxRz="-7" />
<node index="0|1|0|0|0" />
</ikChain>
<ikChain id="leftFoot" target="0>13|2" targetOffset="0 0.1 0" alignToTarget="true" isDirtyOnLoad="true">
<node index="0|2" />
<node index="0|2|0" minRx="0" maxRx="0" minRy="-30" maxRy="30" minRz="0" maxRz="90" />
<node index="0|2|0|0" minRx="0" maxRx="0" minRy="0" maxRy="0" minRz="-100" maxRz="-7" />
<node index="0|2|0|0|0" />
</ikChain>
<ikChain id="rightArm" target="0>10|0|0" targetOffset="0.025 0.066 0" alignToTarget="true" isDirtyOnLoad="true">
<node index="0|0|0|1" />
<node index="0|0|0|1|0" minRx="-20" maxRx="20" minRy="-20" maxRy="20" minRz="-80" maxRz="80" />
<node index="0|0|0|1|0|0" minRx="-10" maxRx="10" minRy="0" maxRy="0" minRz="7" maxRz="130" />
<node index="0|0|0|1|0|0|0" />
<rotationNode index="0|0|0|1|0|0|0|0" rotation="0 0 -60" />
<rotationNode index="0|0|0|1|0|0|0|0|0" rotation="0 0 -60" />
<rotationNode index="0|0|0|1|0|0|0|1" rotation="-90 20 -40" />
<rotationNode index="0|0|0|1|0|0|0|1|0" rotation="0 0 -40" />
</ikChain>
<ikChain id="leftArm" target="0>10|0|1" targetOffset="-0.025 0.066 0" alignToTarget="true" isDirtyOnLoad="true">
<node index="0|0|0|2" />
<node index="0|0|0|2|0" minRx="-20" maxRx="20" minRy="-20" maxRy="20" minRz="-80" maxRz="80" />
<node index="0|0|0|2|0|0" minRx="-10" maxRx="10" minRy="0" maxRy="0" minRz="7" maxRz="130" />
<node index="0|0|0|2|0|0|0" />
<rotationNode index="0|0|0|2|0|0|0|0" rotation="0 0 -60" />
<rotationNode index="0|0|0|2|0|0|0|0|0" rotation="0 0 -60" />
<rotationNode index="0|0|0|2|0|0|0|1" rotation="-90 20 -40" />
<rotationNode index="0|0|0|2|0|0|0|1|0" rotation="0 0 -40" />
</ikChain>
</ikChains>
</characterNode>

<steering index="0>10|0" indoorRotation="540" outdoorRotation="40" />

<aiTrafficCollisionTrigger index="0>14" />

<exhaustEffects>
<exhaustEffect index="0>12|0" filename="$data/vehicles/particleAnimations/shared/exhaust.i3d" minRpmColor="0 0 0 0.05" maxRpmColor="0.01 0.01 0.01 5" minRpmScale="0.05" maxRpmScale="0.4" forwardXRotations="-250 0 50" forwardZRotations="0 0 0" steerXRotations="0 0 0" steerZRotations="-100 0 100" />
</exhaustEffects>

<newExhaustEffects maxMotorLoad="0.2" psThreshold="0.2">
<particle node="0>12|1" position="0 0.1 0" rotation="0 0 0" file="Skrypty/newRealParticles.i3d" />
</newExhaustEffects>

<warningSigns>
<sign index="0>23|3|4" trigger="0>17|6" isVisible="true"/>
</warningSigns>

<driveGroundParticleSystems>
<driveGroundParticleSystem file="$data/vehicles/particleAnimations/shared/drivingParticleSystem.i3d" wheel="1" />
<driveGroundParticleSystem file="$data/vehicles/particleAnimations/shared/drivingParticleSystem.i3d" wheel="2" />
<driveGroundParticleSystem file="$data/vehicles/particleAnimations/shared/drivingParticleSystem.i3d" wheel="3" />
<driveGroundParticleSystem file="$data/vehicles/particleAnimations/shared/drivingParticleSystem.i3d" wheel="4" />
</driveGroundParticleSystems>

<washable dirtDuration="80" washDuration="4" workMultiplier="2" />

<components count="6">
<component1 centerOfMass="0 0.8 0.25" solverIterationCount="10" />
<component2 centerOfMass="0.00 0.00 0.00" solverIterationCount="4" />
<component3 solverIterationCount="4" />
<component4 solverIterationCount="4" />
<component5 solverIterationCount="4" />
<component6 solverIterationCount="4" />

<joint component1="0" component2="1" index="1>0" rotLimit="0 0 15" transLimit="0 0 0" />
<joint component1="0" component2="2" index="2>0" rotLimit="5 0 0" transLimit="0 0 0" />
<joint component1="0" component2="3" index="3>0" rotLimit="5 0 0" transLimit="0 0 0" />
<joint component1="0" component2="4" index="4>2|0" rotLimit="0 20 0" transLimit="0 0 0" />
<joint component1="0" component2="5" index="5>2|0" rotLimit="0 20 0" transLimit="0 0 0" />
</components>

<schemaOverlay file="$dataS2/menu/schemas/vehicleSchema.png" fileSelected="$dataS2/menu/schemas/vehicleSchemaSelected.png" width="0.5" height="0.5" attacherJointPosition="0.5 0">
<attacherJoint position="1 0" rotation="0" invertX="false" />
<attacherJoint position="0 0" rotation="0" invertX="true" />
<attacherJoint position="1 0" rotation="0" invertX="false" />
<attacherJoint position="1 0" rotation="0" invertX="false" />
</schemaOverlay>

<enterReferenceNode index="0>"/>
<exitPoint index="0>8"/>

<motorStartDuration>4500</motorStartDuration>
<attachSound file="Dzwieki/MF255attach.wav" pitchOffset="1" />
<motorStartSound file="Dzwieki/MF255start.wav" pitchOffset="0.795" volume="0.5" />
<motorSound file="Dzwieki/MF255silnik.wav" pitchOffset="0.9" pitchScale="0.025" pitchMax="1.5" volume="1" radius="35" innerRadius="8" />
<motorSoundRun file="Dzwieki/MF255Gaz.wav" pitchOffset="0.65" pitchScale="0.009" pitchMax="1.175" volume="0.675" />
<motorStopSound file="Dzwieki/MF255gaszenie.wav" pitchOffset="1" volume="0.5" />
<compressedAirSound file="Dzwieki/Stop.wav" pitchOffset="1" volume="1.25"/>
<compressionSound file="$data/vehicles/shared/brakeBig.wav" pitchOffset="1" volume="1.5"/>
<honkSound file="Dzwieki/MF255Horn.wav" volume="1" radius="70" innerRadius="10" />

<attacherJointLowerCombo duration="2">
<attacherJoint index="2" time="0" />
<attacherJoint index="1" time="1" />
<attacherJoint index="3" time="1" />
<attacherJoint index="4" time="1" />
</attacherJointLowerCombo>

<attacherJoints>
<attacherJoint index="0>24|0|0|0" rotationNode="0>24|0" minRot="25 0 0" maxRot="9 0 0" rotationNode2="0>24|0|0" minRot2="-17 0 0" maxRot2="-10 0 0" maxTransLimit="0 0.5 0" maxRotLimit="0 0 20" moveTime="1.5" ptoOutputNode="0>24|5" ptoFilename="$data/vehicles/shared/powerTakeoff.i3d">
<bottomArm rotationNode="0>24|1" translationNode="0>24|1|0" referenceNode="0>24|1|0|0" zScale="-1" />
<topArm baseNode="0>24|2" filename="MafiaGrabina/sruba/Sruba.i3d" zScale="-1" />
</attacherJoint>
<attacherJoint index="0>24|6|0|0" jointType="trailer" maxRotLimit="10 80 80" minRotRotationOffset="0" allowsJointLimitMovement="false" ptoOutputNode="0>24|5" ptoFilename="$data/vehicles/shared/powerTakeoff.i3d"/>
<attacherJoint index="0>24|4" jointType="trailer" maxRotLimit="10 80 80" minRotRotationOffset="0" allowsJointLimitMovement="false" />
<attacherJoint index="0>24|6|1" jointType="trailerLow" maxRotLimit="10 50 50" minRotRotationOffset="0" allowsJointLimitMovement="false" ptoOutputNode="0>24|5" ptoFilename="$data/vehicles/shared/powerTakeoff.i3d"/>
<attacherJoint jointType="frontloader" index="0>15|1|0|4|0|0" allowsJointLimitMovement="false" allowsLowering="false" />
</attacherJoints>

<exhaustFlap index="0>23|5" maxRot="82" />

<lights>
<light realLight="0>16|0|0" decoration="0>16|0|1" lightType="0"/>
</lights>

<brakeLights>
<brakeLight index="0>16|2" />
</brakeLights>

<beaconLights>
<beaconLight index="0>23|10|4|1" speed="0.015" filename="MafiaGrabina/Kogut realny by MafiaGrabina/kogut realny by MafiaGrabina.i3d" />
</beaconLights>

<turnSignals>
<turnSignalLeft index="0>16|1|0" />
<turnSignalRight index="0>16|1|1" />
</turnSignals>

<mirrors>
<mirror index="0>23|11" />
</mirrors>

<animationParts>
<animationPart rootNode="0>23|3|1|0" clipName="Maska" clipSpeed="1.5" offSet="80" loadSave="false"></animationPart>
<animationPart rootNode="0>23|12" clipName="Wirnik" clipSpeed="3" offSet="80" loop="true" loadSave="false" accerlation="0.05" deAccerlation="0.05"></animationPart>
<animationPart rootNode="0>23|13|0" clipName="Kluczyk" clipSpeed="2" offSet="80" loadSave="false"></animationPart>
<animationPart rootNode="0>23|2|0" clipName="Hamulec" clipSpeed="2" offSet="80" loadSave="false"></animationPart>
<animationPart rootNode="0>23|2" clipName="Reczny" clipSpeed="2" offSet="80" loadSave="false"></animationPart>
<animationPart rootNode="0>23|1" clipName="Sprzeglo" clipSpeed="1.5" offSet="80" loadSave="false"></animationPart>
<animationPart rootNode="0>23|0|0|0|0|0" clipName="Wsteczny" clipSpeed="1" offSet="80" loadSave="false"></animationPart>
<animationPart rootNode="0>23|0|0|0|0|0|0" clipName="Czworka" clipSpeed="1" offSet="80" loadSave="false"></animationPart>
<animationPart rootNode="0>23" clipName="Korpus" clipSpeed="4" offSet="80" loop="true" loadSave="false" accerlation="0.05" deAccerlation="0.05"></animationPart>
<animationPart rootNode="0>23|10|4" clipName="Dach" clipSpeed="2" offSet="80" loadSave="false"></animationPart>
<animationPart rootNode="0>23|10|2" clipName="Drzwi_prawe" clipSpeed="0.75" offSet="80" loadSave="false"></animationPart>
<animationPart rootNode="0>23|10|1" clipName="Szyba" clipSpeed="1" offSet="80" loadSave="false"></animationPart>
<animationPart rootNode="0>23|10|3" clipName="Drzwi_lewe" clipSpeed="0.75" offSet="80" loadSave="false"></animationPart>
<animationPart rootNode="0>23|4|0" clipName="Gaz" clipSpeed="0.2" offSet="80" loadSave="false"></animationPart>
<animationPart rootNode="0>23|18|0" clipName="pompkaClipSource" clipSpeed="1" offSet="80" loadSave="false"></animationPart>
<animationPart rootNode="0>23|3|1" clipName="Maska_1" clipSpeed="2" offSet="80" loadSave="false"></animationPart>
<animationPart rootNode="0>23|20|0|0|0|0|0" clipName="wskazowkaClipSource" clipSpeed="1.5" offSet="80" loop="true" loadSave="false"></animationPart>
<animationPart rootNode="0>23|21|0" clipName="Wycieraczka" clipSpeed="1" offSet="80" loop="true" loadSave="false"></animationPart>
<animationPart rootNode="0>23|22|0" clipName="Zaczep" clipSpeed="0.7" offSet="80" loop="false" loadSave="true"></animationPart>
<animationPart rootNode="0>16|5" clipName="kontrolkiClipSource" clipSpeed="2" offSet="80" loop="false" loadSave="false"></animationPart>
</animationParts>

<movingParts>
<movingPart index="0>24|3" referencePoint="0>24|1|0|1" localReferencePoint="0>24|3|0" referenceFrame="0>" >
<dependentPart index="0>24|3|0" />
</movingPart>
<movingPart index="0>24|3|0" referencePoint="0>24|1|0|1" referenceFrame="0>24|1|0|1" />
<movingPart index="1>3|0|1" referencePoint="0>11|0|0" referenceFrame="0>" scaleZ="true" isActiveDirty="true" playSound="false" />
<movingPart index="1>2|0|1" referencePoint="0>11|1|0" referenceFrame="0>" scaleZ="true" isActiveDirty="true" playSound="false" />
<movingPart index="0>10|0|3|0" referencePoint="0>25" referenceFrame="0>" isActiveDirty="true" scaleZ="true" playSound="false" invertZ="true"/>
<movingPart index="0>15|1|0|1" referencePoint="0>15|2|0|0" referenceFrame="0>15|2|0|0">
<translatingPart index="0>15|1|0|1|0" />
</movingPart>
<movingPart index="0>15|1|0|0|0" referencePoint="0>15|1|0|4|0|1" localReferencePoint="0>15|1|0|0|0|0" referenceFrame="0>15|1|0|0|0|0">
<dependentPart index="0>15|1|0|0|0|0" />
<dependentPart index="0>15|1|0|2" />
</movingPart>
<movingPart index="0>15|1|0|0|0|0" referencePoint="0>15|1|0|4|0|1" referenceFrame="0>15|1|0|4|0"></movingPart>
<movingPart index="0>15|1|0|2" referencePoint="0>15|1|0|0|0|1" referenceFrame="0>15|1|0|0">
<translatingPart index="0>15|1|0|2|0" />
</movingPart>
</movingParts>

<movingTools>
<movingTool index="0>24|1">
<dependentPart index="0>24|3" />
</movingTool>
<movingTool index="0>15|1|0" attacherJointIndices="4" anchorActor="0" rotSpeed="20" rotAcceleration="80" rotMax="-2.5" rotMin="-65" axis="AXIS_FRONTLOADER_ARM" invertAxis="true" mouseAxis="AXIS_FRONTLOADER_ARM" invertMouseAxis="true" speedFactor="0.8">
<dependentPart index="0>15|1|0|1" />
</movingTool>
<movingTool index="0>15|1|0|4|0" attacherJointIndices="4" anchorActor="0" rotSpeed="35" rotAcceleration="300" rotMax="145" rotMin="5" axis="AXIS_FRONTLOADER_TOOL" invertAxis="false" mouseAxis="AXIS_FRONTLOADER_TOOL" invertMouseAxis="false" speedFactor="0.8">
<dependentPart index="0>15|1|0|0|0" />
</movingTool>
</movingTools>

<steeringAnimationNodes>
<animationNode index="0>11|0" wheelIndex="1" minXRot="20" maxXRot="-20" />
<animationNode index="0>11|1" wheelIndex="0" minXRot="-20" maxXRot="20" />
</steeringAnimationNodes>

<TractorAnimations>
<PitchArm Index="0>23|9" refNode="0>24|1"/>
</TractorAnimations>

<Paski>
<Pasek index="0>23|14" scrollSpeed="4" scrollLength="1" shaderParameterName="offsetUV" shaderParameterComponent="2" toggleVisibility="false" turnOnFadeTime="3" turnOffFadeTime="3"/>
</Paski>

<hydraulics count="4">
<hydraulic1 index="0>23|10|8" fixpoint="0>23|10|1|2" />
<hydraulic2 index="0>23|10|9" fixpoint="0>23|10|1|3" />
<hydraulic3 index="0>23|10|1|4" fixpoint="0>23|10|10" />
<hydraulic4 index="0>23|10|1|5" fixpoint="0>23|10|11" />
</hydraulics>

<animatedDetails>
<tachoZeiger zeigerIndex="0>23|20|0|0" id="door1" multiplicator="7" maxRotation="230" />
</animatedDetails>

<Belka index="0>24|1|0|3"/>
<Sruba index="0>24|2"/>
<Swiatlo index="0>16|6"/>
<Swiatlo_1 index="0>16|4"/>
<Maska index="0>17|0"/>
<Halogen index="0>16|3"/>
<Drzwi_lewe index="0>17|1"/>
<Drzwi_prawe index="0>17|2"/>
<reka index="0>10|0|3" />
<drzwi_zamkniete index="0>23|10|3"/>
<drzwi_otwarte index="4>"/>
<drzwi_zamkniete_1 index="0>23|10|2"/>
<drzwi_otwarte_1 index="5>"/>
<Pompka index="0>17|3"/>
<Maska_1 index="0>23|3|1"/>
<przyMaska_1 index="0>17|4"/>
<przyBelka index="0>17|5"/>
<Belka_1 index="0>24|1|0|3|0"/>
<Bolec index="0>23|22|0|1"/>
<Tur index="0>15|0"/>
<Bolec_przedni index="0>23|3|3"/>
<Tur_1 index="0>15|1"/>

<AnimacjaDeszczu>
<AnimacjaDeszczu index="0>23|21|1"/>
<AnimacjaDeszczu index="0>23|16"/>
<AnimacjaDeszczu index="0>23|10|1|6"/>
<AnimacjaDeszczu index="0>23|10|1|7"/>
<AnimacjaDeszczu index="0>23|10|3|2"/>
<AnimacjaDeszczu index="4>3"/>
<AnimacjaDeszczu index="0>23|10|3|3"/>
<AnimacjaDeszczu index="4>4"/>
<AnimacjaDeszczu index="0>23|10|2|2"/>
<AnimacjaDeszczu index="5>3"/>
<AnimacjaDeszczu index="0>23|10|2|3"/>
<AnimacjaDeszczu index="5>4"/>
<AnimacjaDeszczu index="0>23|11|2"/>
</AnimacjaDeszczu>

<animations>
<animation name="Limit_rotacji_drzwi_lewych">
<part componentJointIndex="3" startTime="0" endTime="0.5" startRotLimit="0 0 0" endRotLimit="0 20 0" />
</animation>
<animation name="Limit_rotacji_drzwi_prawych">
<part componentJointIndex="4" startTime="0" endTime="0.5" startRotLimit="0 0 0" endRotLimit="0 20 0" />
</animation>
<animation name="Limit_rotacji_osi">
<part componentJointIndex="0" startTime="0" endTime="0.5" startRotLimit="0 0 0" endRotLimit="0 0 15" />
</animation>
</animations>

<rotacja_drzwi animationName="Limit_rotacji_drzwi_lewych" />
<rotacja_drzwi_1 animationName="Limit_rotacji_drzwi_prawych" />
<rotacja_osi animationName="Limit_rotacji_osi" />
</vehicle>
 
#4
A inne błędy się pojawiają oprócz tego podanego na początku tematu? Najlepiej przeanalizowanie całego logu powinno być bardziej pomocne aniżeli tylko fakt o tym jednym błędzie
No to jedziemy, gnębić podpadziochów!
 
#5
(03-24-2018, 14:29)agRush2k napisał(a): A inne błędy się pojawiają oprócz tego podanego na początku tematu? Najlepiej przeanalizowanie całego logu powinno być bardziej pomocne aniżeli tylko fakt o tym jednym błędzie

Nie innych błędów nie ma. Wklejam log


GIANTS Engine Runtime 6.0.2 64bit (Build Date: Jan 14 2016)
Copyright © 2008-2015, GIANTS Software GmbH (giants-software.com), All Rights Reserved.
Copyright © 2003-2015, Christian Ammann and Stefan Geiger, All Rights Reserved.
Application: FarmingSimulator2015
Main System
  CPU: AMD FX™-8320 Eight-Core Processor           
  Memory: 8140 MB
  OS: Windows NT 6.1 64-bit
Physics System
  Version: 5.9.4
  Thread(s): 2
Input System
  Keyboard enabled
  Mouse enabled
  Gamepad/Joystick disabled
  Force Feedback disabled
Sound System
  Driver: OpenAL
  Version: 1.1
  Device:  Generic Software
  Max. sources: 256
Render System
  Driver: OpenGL
  Card Vendor: ATI Technologies Inc.
  Renderer: Radeon™ RX 460 Graphics
  Version: 3.2.13456 Compatibility Profile Context 21.19.160.769
  Shader Version: 4.50
    GL_NV_texture_compression_vtc not supported
    max_texture_layers: 16
    OpenGL initialization successful
Hardware Profile
  Level: High (forced)
  View Distance Factor: 1.100000
  Shadow Quality: 1.000000
  Skip Mipmaps: 0
  LOD Distance Factor: 1.100000
  Terrain LOD Distance Factor: 1.500000
  Foliage View Distance Factor: 1.400000
  Volume Mesh Tessellation Factor: 0.850000
  Tyre Tracks Segments Factor: 2.000000
Farming Simulator 15
  Version: 1.4.2.0 1.4.2RC1
  Available Languages: pl
  Language: pl
Game vehicle types loaded
Mod directory: C:/Users/Konrad/Documents/My Games/FarmingSimulator2015/mods/
Load dlc: pdlc_goldPack
Load mod: FS15_MF255_MafiaGrabina
Warning: Duplicate l10n entry 'pompka_paliwa_MF255' in mod 'FS15_MF255_MafiaGrabina'. Ignoring this defintion.
Warning: Missing l10n for button pompka_MF255 in FS15_MF255_MafiaGrabina
Warning: Missing l10n for button HB in FS15_MF255_MafiaGrabina
  Register vehicle type: pdlc_goldPack.tatra
  Register vehicle type: pdlc_goldPack.sowingMachine_animated_randomMove
......LOADING INTERNAL SOUND SCRIPT BY RIVALBOMB......
  Register vehicle type: FS15_MF255_MafiaGrabina.MF255
dataS/cameraPath01.i3d (0.16 ms)
dataS/cameraPath02.i3d (0.19 ms)
dataS/cameraPath03.i3d (0.11 ms)
data/sky/sky_day_night.i3d (9.02 ms)
data/sky/rain.i3d (2.18 ms)
data/sky/hail.i3d (0.92 ms)
data/sky/dust.i3d (0.86 ms)
data/maps/map01.i3d (7925.01 ms)
data/vehicles/steerable/sampoRosenlew/sampoRosenlewC6.i3d (94.43 ms)
dataS2/character/player/player.i3d (442.65 ms)
data/vehicles/cutters/sampoRosenlew/sampoRosenlewC6.i3d (24.98 ms)
data/vehicles/steerable/huerlimann/huerlimannH488.i3d (59.07 ms)
data/vehicles/trailers/brantner/brantnerE8041.i3d (13.06 ms)
data/vehicles/steerable/deutz/deutzAgroStar661.i3d (58.72 ms)
data/vehicles/tools/koeckerling/koeckerlingTrio300M.i3d (31.65 ms)
data/vehicles/particleAnimations/koeckerling/koeckerlingTrio300M.i3d (9.07 ms)
data/vehicles/tools/suer/suerSB1000.i3d (5.81 ms)
data/vehicles/tools/poettinger/poettingerVitasem302A.i3d (36.72 ms)
data/vehicles/particleAnimations/poettinger/poettingerVitasem302A.i3d (1.54 ms)
data/vehicles/tools/suer/suerSB700.i3d (1.30 ms)
data/vehicles/tools/kuhn/kuhnVariMaster153.i3d (33.21 ms)
data/vehicles/particleAnimations/kuhn/kuhnVariMaster153.i3d (1.50 ms)
dataS/character/player/playerCCT.i3d (9.91 ms)
C:/Users/Konrad/Documents/My Games/FarmingSimulator2015/mods//FS15_MF255_MafiaGrabina/MF255 MafiaGrabina.i3d (249.31 ms)
Warning: 3D stereo sound files are not supported. Convert 'C:/Users/Konrad/Documents/My Games/FarmingSimulator2015/mods//FS15_MF255_MafiaGrabina/Dzwieki/MF255Gaz.wav' to mono.
Error: Running LUA method 'update'.
D:/code/lsim2015/build/finalbin/dataS/scripts/vehicles/Vehicle.lua(3864) : table index is nil
 
#6
Może "gryzie" się z innym modem. Próbowałeś wyrzucić wszystkie inne mody i spróbować tylko z tym?
 
Taka tam sobie reklama.
#7
@Misio spójrz na powyższy log.

Gdyby jeszcze był dostępny luadoc z 15 w tym gdn (czytaj: GIANTS Developer Network) to by można znaleźć jakieś rozwiązanie a tak to dupka zbita i polecę klasykiem: "Nic nie poradzę, spier... się na amen".
No to jedziemy, gnębić podpadziochów!
 
  


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Error FresZu44 6 281 09-11-2018, 14:06
Ostatni post: FresZu44
  Error while saving i3d file Małorolny92 3 196 07-23-2018, 20:24
Ostatni post: Małorolny92
  Błąd (error) lupa1234 0 185 06-11-2018, 19:27
Ostatni post: lupa1234
  Giants 6.0.5 Error while loading michaael15 6 602 02-13-2018, 14:09
Ostatni post: michaael15
  Error: Invalid filltype 'luzerne' GraczFS17 0 277 02-01-2018, 12:03
Ostatni post: GraczFS17
  Error: Invalid filltype 'luzerne' GraczFS17 0 229 01-29-2018, 22:56
Ostatni post: GraczFS17
  Error w Texturze krys239 1 301 01-23-2018, 20:19
Ostatni post: Ziuta
  Górale po update - spadki fps Marcinex55 14 1,164 01-16-2018, 19:47
Ostatni post: Ziuta
  Error [email protected] 1 532 12-18-2017, 12:47
Ostatni post: lookee86
  Error Material holder criss20ster 14 1,240 12-06-2017, 12:55
Ostatni post: criss20sterPrzegląda: 1 gości

Menu