Logowanie Google+ Logowanie Rejestracja

Poszukujemy moderatorów, nie czekaj, złóż podanie już teraz: KLIK

Szybkość rozsiewania
#1
Która pozycja z rozsiewacza odpowiada za szybkość ubywania nawozu? :Smile


  <size width="2.5" length="2" />

    <speedLimit value="17" />

   

    <wheelConfigurations>
        <wheelConfiguration name="$l10n_configuration_valueDefault" price="0">
            <wheels>
        <wheel driveMode="0" repr="0"  filename="Kola.xml" isLeft="true" radius="0.38" deltaY="0.2" suspTravel="0.2" spring="50" damper="20" mass="0.4" lateralStiffness="1" frictionScale="1.5" width="0.18"  hasTireTracks="true" />
        <wheel driveMode="0" repr="1"  filename="Kola.xml" isLeft="false" radius="0.38" deltaY="0.2" suspTravel="0.2" spring="50" damper="20" mass="0.4" lateralStiffness="1" frictionScale="1.5" width="0.18" hasTireTracks="true" />
              </wheels>
        </wheelConfiguration>
    </wheelConfigurations>


    <brakeForce>0.5</brakeForce>

    <workAreas>
        <workArea startIndex="0>11" widthIndex="0>12" heightIndex="0>13" type="sprayer" disableBackwards="false" />
    </workAreas>

     <inputAttacherJoints>
        <inputAttacherJoint index="0>3" jointType="trailer" attacherHeight="0.95" />
    </inputAttacherJoints>    <fillLitersPerSecond>100</fillLitersPerSecond>

    <fillUnits>
        <fillUnit unit="$l10n_unit_literShort" fillTypeCategories="spreader" capacity="200" />
    </fillUnits>

    <fillVolumes>
        <volumes>
            <volume index="0>10|0" maxDelta="0.0" />
        </volumes>
    </fillVolumes>

    <sprayUsageScales workingWidth="12" scale="1" />

    <turnedOnRotationNodes>
        <turnedOnRotationNode index="0>2|0" type="sprayer" rotSpeed="300"  rotAxis="2" turnOnFadeTime="1" turnOffFadeTime="2" />
    </turnedOnRotationNodes>

    <spraySound file="$data/sounds/spreader.wav"          pitchOffset="1.00" volume="1.00" indoorVolumeFactor="0.55" />
    <fillSound file="$data/maps/sounds/siloFillSound.wav" pitchOffset="1.00" volume="1.00" indoorVolumeFactor="0.55" volume3D="1.0" innerRadius="10" radius="40" linkNode="0>0"/>

 <ai>
        <needsLowering value="false" />
        <areaMarkers leftIndex="0>14|0|0" rightIndex="0>14|0|1" backIndex="0>14|0|2" />
    </ai>


    <sprayerEffects>
        <sprayerEffect>
            <effectNode effectNode="0>9|0" delay="0" materialType="spreader" materialTypeId="1" />
        </sprayerEffect>
    </sprayerEffects>

    <washable dirtDuration="60" washDuration="1" workMultiplier="4" />

    <components count="1">
        <component1 centerOfMass="0 -0.1 0" solverIterationCount="4" />
    </components>

    <schemaOverlay file="$dataS2/menu/schemas/implementSchema.png" fileSelected="$dataS2/menu/schemas/implementSchemaSelected.png" fileTurnedOn="$dataS2/menu/schemas/implementSchemaTurnedOn.png" fileSelectedTurnedOn="$dataS2/menu/schemas/implementSchemaSelectedTurnedOn.png" width="0.5" height="0.5" attacherJointPosition="0 0"/>

</vehicle>
 
Taka tam sobie reklama.
#2
Sekcja sprayUsageScales, atrybut scale.
No to jedziemy, gnębić podpadziochów!
 
#3
O dzięki. Teraz fajnie działa Smile
 
  
Przegląda: 1 gości

Menu