Logowanie Google+ Logowanie Rejestracja

Poszukujemy moderatorów, nie czekaj, złóż podanie już teraz: KLIK

Brak wolnego miejsca najpierw usuń zakupione przedmioty
#1
Dzień dobry! Przychodzę z problemem dotyczącym fs19. 
Ostatnio spodobał mi się pewien mod z fs17, więc postanowiłem na swoje potrzeby go zconvertować do fs19.
Lecz niestety podczas próby kupna pojazdu wyskakuje błąd "Brak wolnego miejsca najpierw usuń zakupione przedmioty ". Pomimo że praking koło sklepu jest pusty. Dodam, że w oknie konfiguracji nie widziałem pojazdu. z góry dzięki za pomoc. Smile
 
Odpowiedz
Taka tam sobie reklama.
#2
Wiesz co nie znam się na conventerowaniu modów.ale z tego co piszesz moge wnioskować że masz jakiś błąd w xml coś źle nad pisane lub usunięte...spotkałem się z tym parę razy wcześniejszych wersjach w przerabianiu moda..
 
Odpowiedz
#3
(11-22-2020, 19:53)Darecki30 napisał(a): Wiesz co nie znam się na conventerowaniu modów.ale z tego co piszesz moge wnioskować że masz jakiś błąd w xml coś źle nad pisane lub usunięte...spotkałem się z tym parę razy wcześniejszych wersjach w przerabianiu moda..
Na XML'ach się zbytnio nie znam. Podsyłam co się znajduje w xml'u tego modelu.


 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<vehicle type="Ursus914">
    <annotation>Marcello1942</annotation>
    <storeData>
        <name>
            <en>Ursus 1014 Finn Ursus 1014 Finn</en></name>
        <specs>
            <power>100</power>
        </specs>
        <image>store.dds</image>
        <price>24500</price>
        <lifetime>600</lifetime>
        <rotation>180</rotation>
        <brand>URSUS</brand>
        <category>tractors</category>
    </storeData>
    <base>
        <filename>U914.i3d</filename>
        <components>
            <component centerOfMass="0 0.82 0.1" solverIterationCount="10"/>
            <component centerOfMass="0 -0.8 0" solverIterationCount="180"/>
            <component centerOfMass="0 -0.8 0" solverIterationCount="180"/>
            <component centerOfMass="0 -0.8 0" solverIterationCount="180"/>
            <component centerOfMass="0 -0.8 0" solverIterationCount="180"/>
            <joint component1="1" component2="2" node="1>0" rotLimit="0 0 0" transLimit="0 0 0"/>
            <joint component1="1" component2="3" node="2>0" rotLimit="0 0 0" transLimit="0 0 0"/>
            <joint component1="1" component2="4" node="3>0" rotLimit="0 0 0" transLimit="0 0 0"/>
            <joint component1="1" component2="5" node="4>0" rotLimit="0 0 0" transLimit="0 0 0"/>
        </components>
        <schemaOverlay attacherJointPosition="0.5 0">
            <default name="DEFAULT_VEHICLE"/>
            <selected name="DEFAULT_VEHICLE_SELECTED"/>
        </schemaOverlay>
    </base>
    <designConfigurations>
        <designConfiguration name="Standard" price="0"/>
        <designConfiguration name="Obciazniki" price="500">
            <objectChange node="4>1|0|0" visibilityActive="true" visibilityInactive="false"/>
            <objectChange node="3>1|0|0" visibilityActive="true" visibilityInactive="false"/>
        </designConfiguration>
    </designConfigurations>
    <wheels>
        <wheelConfigurations>
            <wheelConfiguration>
                <wheels autoRotateBackSpeed="2.5">
                    <wheel hasTireTracks="true" hasParticles="true" rotMin="-36" rotMax="36">
                        <physics rotSpeed="70" restLoad="1.9" repr="1>1" driveNode="1>1|0" forcePointRatio="0.2" radius="0.54" width="0.44" mass="0.12" initialCompression="50" suspTravel="0.1" spring="95" damper="40"/>
                    </wheel>
                </wheels>
            </wheelConfiguration>
            <wheelConfiguration>
                <wheels>
                    <wheel hasTireTracks="true" hasParticles="true" rotMin="-36" rotMax="36">
                        <physics rotSpeed="70" restLoad="1.9" repr="2>1" driveNode="2>1|0" forcePointRatio="0.2" radius="0.54" width="0.44" mass="0.12" initialCompression="50" suspTravel="0.1" spring="95" damper="40"/>
                    </wheel>
                </wheels>
            </wheelConfiguration>
            <wheelConfiguration>
                <wheels>
                    <wheel hasTireTracks="true" hasParticles="true">
                        <physics rotSpeed="0" restLoad="2.0" repr="3>1" forcePointRatio="0.3" radius="0.81" width="0.54" mass="0.232" initialCompression="50" suspTravel="0.09" spring="155" damper="40"/>
                    </wheel>
                </wheels>
            </wheelConfiguration>
            <wheelConfiguration>
                <wheels>
                    <wheel hasTireTracks="true" hasParticles="true">
                        <physics rotSpeed="0" restLoad="2.0" repr="4>1" forcePointRatio="0.3" radius="0.81" width="0.54" mass="0.232" initialCompression="50" suspTravel="0.09" spring="155" damper="40"/>
                    </wheel>
                </wheels>
            </wheelConfiguration>
        </wheelConfigurations>
        <ackermannSteeringConfigurations>
            <ackermannSteering rotSpeed="60" rotMax="40" rotCenterWheel1="3" rotCenterWheel2="4"/>
        </ackermannSteeringConfigurations>
    </wheels>
    <attacherJoints comboDuration="1">
        <attacherJoint node="0>66|0|0|0|0" upperRotationOffset="0.91" moveTime="2.5" comboTime="1">
            <distanceToGround lower="0.18" upper="1.13"/>
            <rotationNode node="0>66|0|0" upperRotation="32 0 0" lowerRotation="-15 0 0"/>
            <rotationNode2 node="0>66|0|0|0"/>
            <bottomArm rotationNode="0>66|0|1" translationNode="0>66|0|1|0" referenceNode="0>66|0|1|0|0" zScale="-1" startRotation="-18 0 0"/>
            <topArm rotationNode="0>66|0|2" translationNode="0>66|0|2|0" referenceNode="0>66|0|2|0|0|0" zScale="-1" startRotation="69 0 0"/>
            <schema position="1 0" rotation="0" invertX="false"/>
        </attacherJoint>
        <attacherJoint node="18" jointType="trailer" lowerRotLimit="10 50 50" upperRotationOffset="0" allowsJointLimitMovement="false">
            <schema position="0 0.4" rotation="0" invertX="true"/>
        </attacherJoint>
        <attacherJoint node="0>66|1|3|0|0" jointType="trailer" lowerRotLimit="10 50 50" upperRotationOffset="0" allowsJointLimitMovement="false">
            <schema position="1 0" rotation="0" invertX="false"/>
        </attacherJoint>
        <attacherJoint node="14" jointType="trailerLow" lowerRotLimit="10 50 50" upperRotationOffset="0" allowsJointLimitMovement="false">
            <schema position="1 0" rotation="0" invertX="false"/>
        </attacherJoint>
        <sounds>
            <attach file="Dzwieki/attach.wav">
                <pitch outdoor="1"/>
            </attach>
        </sounds>
    </attacherJoints>
    <powerTakeOffs>
        <output outputNode="0>66|2|0" attacherJointIndices="4"/>
    </powerTakeOffs>
    <frontloaderConfigurations>
        <frontloaderConfiguration name="$l10n_ui_no" price="0">
            <objectChange node="0>68" visibilityActive="false"/>
        </frontloaderConfiguration>
        <frontloaderConfiguration name="$l10n_ui_yes" price="800" icon="$dataS2/menu/hud/configurations/config_loader.png">
            <attacherJoint node="0>68|0" jointType="attachableFrontloader" lowerRotLimit="0 0 0" lowerTransLimit="0 0 0" moveTime="2">
                <rotationNode upperRotation="0 0 0" lowerRotation="0 0 0"/>
                <schema position="0 0.4" rotation="0" invertX="true"/>
            </attacherJoint>
            <objectChange node="0>68" visibilityActive="true" visibilityInactive="false"/>
        </frontloaderConfiguration>
    </frontloaderConfigurations>
    <lights>
        <states>
            <state lightTypes="0"/>
            <state lightTypes="0 1"/>
            <state lightTypes="0 1 2"/>
        </states>
        <realLights>
            <low>
                <light node="0>69|0|1" lightTypes="0 3"/>
                <light node="0>69|1|0|1" lightTypes="0" excludedLightTypes="3"/>
                <light node="0>69|0|2" lightTypes="1"/>
                <light lightTypes="2"/>
                <light lightTypes="3"/>
            </low>
            <high>
                <light node="0>69|0|3" lightTypes="0 3"/>
                <light node="0>69|2|0" lightTypes="0" excludedLightTypes="2 3"/>
                <light node="0>69|1|0|2" lightTypes="0 3"/>
                <light node="0>69|1|1|1" lightTypes="1"/>
                <light node="0>69|0|4" lightTypes="2"/>
                <light lightTypes="3" excludedLightTypes="2"/>
                <turnLightLeft node="0>69|3|0|1"/>
                <turnLightLeft node="0>69|3|0|2"/>
                <turnLightLeft node="0>69|3|0|4"/>
                <turnLightLeft node="0>69|3|0|3|1"/>
                <turnLightRight node="0>69|3|1|1"/>
                <turnLightRight node="0>69|3|1|2"/>
                <turnLightRight node="0>69|3|1|4"/>
                <turnLightRight node="0>69|3|1|3|1"/>
                <brakeLight node="0>69|2|0"/>
            </high>
        </realLights>
        <beaconLights>
            <beaconLight node="0>35|0|1" filename="$data/shared/assets/beaconLights/lizard/beaconLight02.xml"/>
        </beaconLights>
    </lights>
    <enterable>
        <exitPoint node="7"/>
        <enterReferenceNode node="0>"/>
        <cameras>
            <camera node="0>55|0" rotatable="true" rotateNode="55" limit="true" useWorldXZRotation="true" rotMinX="-1.4" rotMaxX="1" transMin="4" transMax="35">
                <raycastNode node="0>56"/>
                <raycastNode node="0>57"/>
            </camera>
            <camera node="3" rotatable="true" limit="true" rotMinX="-1.1" rotMaxX="0.4" transMin="0" transMax="0" useMirror="true" isInside="true"/>
        </cameras>
    </enterable>
    <motorized>
        <motorConfigurations>
            <motorConfiguration name="Ursus 914" price="0">
                <motor torqueScale="0.502" minRpm="1000" maxRpm="2200" maxBackwardSpeed="15" brakeForce="3" lowBrakeForceScale="0.22" lowBrakeForceSpeedLimit="1">
                    <torque normRpm="0.45" torque="0.9"/>
                    <torque normRpm="0.5" torque="0.97"/>
                    <torque normRpm="0.59" torque="1"/>
                    <torque normRpm="0.72" torque="1"/>
                    <torque normRpm="0.86" torque="0.88"/>
                    <torque normRpm="1" torque="0.72"/>
                </motor>
                <transmission minForwardGearRatio="25.5" maxForwardGearRatio="130" minBackwardGearRatio="50" maxBackwardGearRatio="130"/>
            </motorConfiguration>
        </motorConfigurations>
        <differentialConfigurations>
            <differentialConfiguration>
                <differentials>
                    <differential torqueRatio="0.5" maxSpeedRatio="1.2" wheelIndex1="1" wheelIndex2="2"/>
                    <differential torqueRatio="0.5" maxSpeedRatio="1.4" wheelIndex1="3" wheelIndex2="4"/>
                    <differential torqueRatio="0.5" maxSpeedRatio="1.1" differentialIndex1="1" differentialIndex2="2"/>
                </differentials>
            </differentialConfiguration>
        </differentialConfigurations>
        <exhaustEffects>
            <exhaustEffect node="0>17" filename="$data/particleSystems/shared/exhaust.i3d" minRpmColor="0.7 0.7 0.7 0.05" maxRpmColor="0.04 0.04 0.04 9" minRpmScale="0.09" maxRpmScale="0.5" xzRotationsOffset="0 0" xzRotationsForward="-250 0" xzRotationsBackward="50 0" xzRotationsLeft="0 100" xzRotationsRight="0 -100"/>
        </exhaustEffects>
        <exhaustFlap node="0>64|0" maxRot="82"/>
        <motorStartDuration>1500</motorStartDuration>
        <sounds>
            <motorStart file="Dzwieki/Odpalanie.wav">
                <volume outdoor="1"/>
                <pitch outdoor="1"/>
            </motorStart>
            <motor file="Dzwieki/Wolne.wav">
                <volume outdoor="1.5"/>
                <pitch outdoor="1"/>
            </motor>
            <motorStop file="Dzwieki/Gaszenie.wav">
                <pitch outdoor="1.1"/>
            </motorStop>
            <compressedAir file="Dzwieki/brake.wav">
                <volume outdoor="1.0"/>
                <pitch outdoor="1"/>
            </compressedAir>
            <motor file="Dzwieki/Wysokie.wav">
                <volume outdoor="1.4"/>
                <pitch outdoor="0.2"/>
            </motor>
        </sounds>
    </motorized>
    <drivable>
        <steeringWheel node="0>58|21|0" indoorRotation="540" outdoorRotation="360"/>
    </drivable>
    <animations>
        <animation name="rpmDisplay">
            <part node="0>58|22|3|3" startTime="0" endTime="1" startRot="0 0 0" endRot="0 -225 0"/>
            <part node="0>58|6|0" startTime="0.32" endTime="0.42" startRot="0 0 0" endRot="5 0 7"/>
            <part node="0>58|6|0" startTime="0.52" endTime="0.62" startRot="5 0 7" endRot="5 0 -7"/>
            <part node="0>58|6|0" startTime="0.72" endTime="0.82" startRot="5 0 -7" endRot="-5 0 7"/>
            <part node="0>58|6|0" startTime="0.92" endTime="1" startRot="5 0 -7" endRot="-5 0 -7"/>
        </animation>
        <animation name="fuelDisplay">
            <part node="0>58|22|3|0" startTime="0" endTime="1" startRot="0 30 0" endRot="0 -170 0"/>
        </animation>
        <animation name="LeweDrzwi">
            <part node="0>58|2|0" startTime="0" duration="2" startRot="0 0 -18" endRot="0 90 -18"/>
            <part node="0>58|2|0|3" startTime="0" duration="0.1" startRot="0 0 25" endRot="0 0 0"/>
            <part node="0>58|2|0|2" startTime="0" duration="0.1" startRot="0 0 25" endRot="0 0 0"/>
        </animation>
        <animation name="PraweDrzwi">
            <part node="0>58|1|0" startTime="0" duration="2" startRot="0 0 -18" endRot="0 -90 -18"/>
            <part node="0>58|1|0|3" startTime="0" duration="0.1" startRot="0 0 25" endRot="0 0 0"/>
            <part node="0>58|1|0|2" startTime="0" duration="0.1" startRot="0 0 25" endRot="0 0 0"/>
        </animation>
        <animation name="TylSzyba">
            <part node="0>58|3|0" startTime="0" duration="2" startRot="0 0 0" endRot="31 0 0"/>
            <part node="0>58|3|0|1" startTime="0" duration="0.2" startRot="0 0 0" endRot="-45 0 0"/>
            <part node="0>58|3|1|0|1" startTime="0" duration="2" startRot="0 0 0" endRot="-41.053 0 0"/>
            <part node="0>58|3|2|0|1" startTime="0" duration="2" startRot="0 0 0" endRot="-38.247 0 0"/>
            <part node="0>58|3|1|0|2|0" startTime="0" duration="0.15" startRot="0 0 0" endRot="0 0 467"/>
            <part node="0>58|3|2|0|2|0" startTime="0" duration="0.15" startRot="0 0 0" endRot="0 0 -467"/>
        </animation>
        <animation name="Dach">
            <part node="0>58|27" startTime="0" duration="1.6" startRot="0 0 0" endRot="-20 0 0"/>
        </animation>
        <animation name="PrawaBoczna">
            <part node="0>58|26|1|0" startTime="0" duration="1.7" startRot="0 0 0" endRot="0 0 16"/>
            <part node="0>58|26|1|0|1" startTime="0" duration="0.5" startRot="0 0 -6.906" endRot="0 0 -46"/>
            <part node="0>58|26|1|1" startTime="0" duration="0.1" startRot="0 0 -19" endRot="0 0 -224"/>
        </animation>
        <animation name="LewaBoczna">
            <part node="0>58|26|0|0" startTime="0" duration="1.7" startRot="0 0 0" endRot="0 0 16"/>
            <part node="0>58|26|0|0|1" startTime="0" duration="0.5" startRot="0 0 -6.906" endRot="0 0 -46"/>
            <part node="0>58|26|0|1" startTime="0" duration="0.1" startRot="0 0 -19" endRot="0 0 -224"/>
        </animation>
    </animations>
    <cylindered>
        <movingTools>
            <movingTool node="0>63|0">
                <controls axis="AXIS_FRONTLOADER_ARM" invertAxis="true"/>
                <rotation rotSpeed="25" rotAcceleration="80" rotMax="9.96" rotMin="-76.23"/>
                <dependentPart node="0>63|0|0"/>
            </movingTool>
            <movingTool node="0>63|0|1">
                <controls axis="AXIS_FRONTLOADER_TOOL" invertAxis="false"/>
                <rotation rotSpeed="50" rotAcceleration="300" rotMax="110" rotMin="-5.38"/>
                <dependentPart node="0>63|0|2|0"/>
            </movingTool>
            <movingTool node="0>63|0|2">
                <controls axis="AXIS_FRONTLOADER_TOOL" invertAxis="false"/>
                <rotation rotSpeed="50" rotAcceleration="300" rotMax="80.64" rotMin="-9.64"/>
                <dependentPart node="0>63|0|2|2"/>
            </movingTool>
        </movingTools>
        <movingParts>
            <movingPart node="1>1|2" referencePoint="2>1|2" referenceFrame="0>" isActiveDirty="true" scaleZ="true" playSound="false"/>
            <movingPart node="0>63|0|0" referencePoint="0>63|1" referenceFrame="0>" isActiveDirty="true" scaleZ="false" playSound="false">
                <translatingPart node="0>63|0|0|0"/>
            </movingPart>
            <movingPart node="0>63|0|2|0" referencePoint="0>63|0|1|1" referenceFrame="0>" isActiveDirty="true" scaleZ="true" playSound="false"/>
            <movingPart node="0>63|0|2|2" referencePoint="0>63|0|3" referenceFrame="0>63|0|5" isActiveDirty="true" scaleZ="false" playSound="false">
                <translatingPart node="0>63|0|2|2|0"/>
            </movingPart>
            <movingPart node="0>58|21|0|0|0" referencePoint="0>72|0|0" referenceFrame="0>" isActiveDirty="true" scaleZ="true" playSound="false" invertZ="false"/>
        </movingParts>
    </cylindered>
    <fillUnit>
        <fillUnitConfigurations>
            <fillUnitConfiguration>
                <fillUnits>
                    <fillUnit capacity="90" unit="$l10n_unit_literShort" fillTypes="diesel" showOnHud="false" showInShop="false"/>
                    <fillUnit capacity="18" unit="$l10n_unit_literShort" fillTypes="def" showOnHud="false" showInShop="false"/>
                </fillUnits>
            </fillUnitConfiguration>
        </fillUnitConfigurations>
    </fillUnit>
    <washable dirtDuration="40" washDuration="1" workMultiplier="4"/>
    <honk>
        <sound file="Dzwieki/klaxon.wav" innerRadius="10">
            <volume outdoor="1"/>
        </sound>
    </honk>
    <!--Non converted elements:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>

<vehicle>
<motorConfigurations>
<motorConfiguration hp="82"/>
</motorConfigurations>
<fuelUsage>
6</fuelUsage>
<cuttingAreas count="0"/>
<aiMotorSound file="Dzwieki/AI.wav" pitchOffset="1" radius="25" innerRadius="4" volume="1"/>
<compressionSound file="$data/sounds/technicalAccessories/compressor_idle.wav" pitchOffset="1" volume="1.2"/>
<newExhaustEffects maxMotorLoad="0.2">
<particle node="0>17" position="0 0.14 0.05" rotation="0 0 0" file="newRealParticles.i3d"/>
</newExhaustEffects>
<realExhaustParticleSystem hasSecondPS="true" parameter="exhaustingSystem" minAlpha="0.1" maxAlpha="1" flap="1|6" flapMaxRot="-79">
<SecondParticleSystem node="0>17" position="0 0.05 0.05" rotation="0 0 0" file="newRealParticles.i3d"/>
</realExhaustParticleSystem>
<moveableAttacher index="0>58|30" maxY="1.03" minY="0.9"/>
<characterNode1 index="0>72" cameraMinDistance="1.5" leftArm="0>58|21|0|0|0" rightArm="0>73|0|0|0|0|0|0|1" body="0>71" filename="$dataS2/character/player/player.xml" spineRotation="180 0 105"/>
<frontRightWheel wheelIndex="1" componentJointIndex="1" furrowDepth="0.2" fallSpeed="0.3" tireWidth="0.4"/>
<frontLeftWheel wheelIndex="2" componentJointIndex="2" furrowDepth="0.2" fallSpeed="0.3" tireWidth="0.4"/>
<backRightWheel wheelIndex="3" componentJointIndex="3" furrowDepth="0.25" fallSpeed="0.3" tireWidth="0.45"/>
<backLeftWheel wheelIndex="4" componentJointIndex="4" furrowDepth="0.25" fallSpeed="0.3" tireWidth="0.45"/>
<interactiveComponents>
<windows>
<window name="LeweDrzwi" mark="0>62|0" size="0.2" animName="LeweDrzwi" onMessage="ic_component_open" offMessage="ic_component_close"/>
<window name="PraweDrzwi" mark="0>62|1" size="0.2" animName="PraweDrzwi" onMessage="ic_component_open" offMessage="ic_component_close"/>
<window name="TylSzyba" mark="0>62|3" size="0.1" animName="TylSzyba" onMessage="ic_component_open" offMessage="ic_component_close"/>
<window name="Dach" mark="0>62|2" size="0.1" animName="Dach" onMessage="ic_component_open" offMessage="ic_component_close"/>
<window name="PrawaBoczna" mark="0>62|5" size="0.1" animName="PrawaBoczna" onMessage="ic_component_open" offMessage="ic_component_close"/>
<window name="LewaBoczna" mark="0>62|4" size="0.1" animName="LewaBoczna" onMessage="ic_component_open" offMessage="ic_component_close"/>
</windows>
</interactiveComponents>
<indoorHud>
<rpm animName="rpmDisplay"/>
<fuel animName="fuelDisplay"/>
</indoorHud>
<Joystick node="0>58|11" rotFront="17" rotBack="-17"/>
<rolls>
<roll index="0>58|12|2|0" speed="0.2"/>
<roll index="0>58|12|4|0" speed="0.5"/>
<roll index="0>58|12|0|0" speed="0.5"/>
<roll index="0>58|12|1|0" speed="0.5"/>
<roll index="0>58|12|3|0" speed="0.5"/>
</rolls>
<movingTools>
<movingTool>
<controls invertMouseAxis="true" speedFactor="0.3"/>
</movingTool>
<movingTool>
<controls invertMouseAxis="false" speedFactor="0.3"/>
</movingTool>
<movingTool>
<controls invertMouseAxis="false" speedFactor="0.3"/>
</movingTool>
</movingTools>
<rotationPart3 index="0>58|17|1" minRot="0 0 0" maxRot="0 0 13" rotTime="0.5" touchRotLimit="10"/>
<rotationPart2 index="0>58|17|0" minRot="0 0 0" maxRot="0 0 13" rotTime="1" touchRotLimit="10"/>
<pedal_gazu index="0>58|0|1|0" minRot="0 0 0" maxRot="40 0 0" rotTime="2.5" touchRotLimit="10"/>
<hydraulics count="7">
<hydraulic1 index="2>1|3" fixpoint="1>1|3"/>
<hydraulic6 index="47" punch="47|3" punchFixpoint="47|3|0" fixpoint="0>11|0|2"/>
<hydraulic7 index="47|0|0" punch="47|0|0|0" punchFixpoint="47|0|0|0|0" fixpoint="0>11|0|3"/>
</hydraulics>
<doorOpener trigger="0>65" icIndex="1"/>
<speedJoystick node="0>58|11|0" rotFront="10" rotBack="-8"/>
<BeifahrerScript>
<Beifahrer NicknameNodeIndex="0>59|1" FarmerNode="0>59|0">
<Kamera index="0>59|2" rotatable="true" limit="false" transMin="0" transMax="0" useMirror="true" isInside="true" useDefaultPositionSmoothing="false"/>
</Beifahrer>
</BeifahrerScript>
</vehicle>

-->
</vehicle>
 
Odpowiedz
#4
Dzisiejsza młodzież jest naprawdę niereformowalna. Tyle razy ten temat był wałkowany, że to już nudne jest. W skrócie: otwierasz plik tekstowy "log", sprawdzasz jakie errory i warningi generuje ten mod i po kolei je eliminujesz. Proste jak dwa metry sznurka w kieszeni.
 
Odpowiedz
#5
(Wczoraj, 02:47)Atanazy Rurka napisał(a): Dzisiejsza młodzież jest naprawdę niereformowalna. Tyle razy ten temat był wałkowany, że to już nudne jest. W skrócie: otwierasz plik tekstowy "log", sprawdzasz jakie errory i warningi generuje ten mod i po kolei je eliminujesz. Proste jak dwa metry sznurka w kieszeni.

Akurat szukałem po forum i nie znalazłem więc napisałem post, dzięki za odpowiedź jak się uda wyeliminować błędy to zamknę wątek Big Grin.
 
Odpowiedz
#6
życze powodzenia bo innego komentarza raczej juz nie mozna dodac...a wiec jeśli convert moda generuje ten bład to jest rzecza pewną ze robi to osoba ,ktora nie ma pojecia w convercie ...
 
Odpowiedz
Taka tam sobie reklama.
  


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Brak opcji snu memek124 1 90 11-22-2020, 10:42
Ostatni post: EngineV8
  Brak ruchu pojazdów Teksai 0 90 11-14-2020, 09:07
Ostatni post: Teksai
  c360 brak swiateł Franek1994 6 225 11-11-2020, 18:17
Ostatni post: Atanazy Rurka
  Brak skupów Lucifer 1 153 11-09-2020, 18:45
Ostatni post: krys239
  Courseplay - "Brak kombajnu w zasięgu" ShizeR 5 295 10-13-2020, 21:57
Ostatni post: krys239
  Brak budynków u drugiej osoby na Multiplayer slaXooo 0 291 09-20-2020, 16:04
Ostatni post: slaXooo
  Proseed-brak panelu sterującego Wolverine2014 1 400 09-05-2020, 11:55
Ostatni post: Wolverine2014
  -masz zbyt wiele zagrod dla zwierzat. najpierw musisz jakies sprzedac fs 19 lime96 5 666 08-05-2020, 09:19
Ostatni post: RAFALEX
  Brak możliwości rozglądania się myszką CaranthirXx 2 300 07-26-2020, 14:13
Ostatni post: CaranthirXx
  Brak gnojowicy Wolverine2014 2 379 07-04-2020, 17:25
Ostatni post: Wolverine2014Przegląda: 1 gości

Menu