Logowanie Google+ Logowanie Rejestracja

Poszukujemy moderatorów, nie czekaj, złóż podanie już teraz: KLIK

Dodatkowe uprawy do mapy - poradnik
#1
Wink 
Witam chciałby wam przedstawić poradnik, w którym szybko i sprawnie dodacie do mapy dodakowe uprawy zbóż takich jak żyto, owies i pszenżyto.
Zaczynamy!
Po pierwsze ściągacie tą oto paczkę, w której znajdziecie potrzebne rzeczy oraz instrukcję.

Treść widoczna tylko dla zarejestrowanych użytkowników którzy potwierdzili adres E-mail.
      
Te linijki dodajemy do i3d mapy!!!
    Otwórz plik mapy przy pomocy notatnika lub innego edytora tekstu (polecam Notepad++)
    to dodajamy między  <files></files> najlepiej na samym końcu

    owies:
    <File fileId="20000" filename="textures/foliage/foliage_oat_distance2_diffuse.png" relativePath="true"/>
    <File fileId="20001" filename="textures/foliage/foliage_oat_distance3_diffuse.png" relativePath="true"/>
    <File fileId="20002" filename="textures/foliage/foliage_oat_distance4_diffuse.png" relativePath="true"/>
    <File fileId="20003" filename="textures/foliage/foliage_oat_distance5_diffuse.png" relativePath="true"/>
    <File fileId="20004" filename="textures/foliage/foliage_oat_distance6_diffuse.png" relativePath="true"/>
    <File fileId="20005" filename="textures/foliage/foliage_oat_distance7_diffuse.png" relativePath="true"/>
    <File fileId="20006" filename="textures/foliage/foliage_oat_distance_diffuse.png" relativePath="true"/>
    <File fileId="20007" filename="foliage/oat_diffuse.dds" relativePath="true"/>
    <File fileId="20008" filename="textures/foliage/foliage_oat_windrow_diffuse.dds" relativePath="true"/>
    Żyto:
    <File fileId="30000" filename="textures/foliage/foliage_rye_distance2_diffuse.png" relativePath="true"/>
    <File fileId="30001" filename="textures/foliage/foliage_rye_distance3_diffuse.png" relativePath="true"/>
    <File fileId="30002" filename="textures/foliage/foliage_rye_distance4_diffuse.png" relativePath="true"/>
    <File fileId="30003" filename="textures/foliage/foliage_rye_distance5_diffuse.png" relativePath="true"/>
    <File fileId="30004" filename="textures/foliage/foliage_rye_distance6_diffuse.png" relativePath="true"/>
    <File fileId="30005" filename="textures/foliage/foliage_rye_distance7_diffuse.png" relativePath="true"/>
    <File fileId="30006" filename="textures/foliage/foliage_rye_distance_diffuse.png" relativePath="true"/>
    <File fileId="30007" filename="foliage/rye_diffuse.dds" relativePath="true"/>
    <File fileId="30008" filename="textures/foliage/foliage_rye_windrow_diffuse.dds" relativePath="true"/>
    Pszenżyto:
    <File fileId="40000" filename="textures/foliage/foliage_triticale_distance2_diffuse.png" relativePath="true"/>
    <File fileId="40001" filename="textures/foliage/foliage_triticale_distance3_diffuse.png" relativePath="true"/>
    <File fileId="40002" filename="textures/foliage/foliage_triticale_distance4_diffuse.png" relativePath="true"/>
    <File fileId="40003" filename="textures/foliage/foliage_triticale_distance5_diffuse.png" relativePath="true"/>
    <File fileId="40004" filename="textures/foliage/foliage_triticale_distance6_diffuse.png" relativePath="true"/>
    <File fileId="40005" filename="textures/foliage/foliage_triticale_distance7_diffuse.png" relativePath="true"/>
    <File fileId="40006" filename="textures/foliage/foliage_triticale_distance_diffuse.png" relativePath="true"/>
    <File fileId="40007" filename="foliage/triticale_diffuse.dds" relativePath="true"/>
    <File fileId="40008" filename="textures/foliage/foliage_triticale_windrow_diffuse.dds" relativePath="true"/>    To dodajemy między <Materials></Materials> też najlepiej na samym końcu
        
        szukamy wartości customShaderId="xx"> wyszukując linijki <Material name="foliageWheat_mat"
           szukamy wartości customShaderId="x"> wyszukując linijki <Material name="wheatWindrow_mat"   

    owies:    
   
     <Material name="foliageoat_mat" materialId="20009" ambientColor="1 1 1" customShaderId="xx">
      <Texture fileId="20007"/>
      <CustomParameter name="alphaBlendStartEnd" value="70 75 0 0"/>
      <CustomParameter name="frequencyAndScale" value="0.1 0.03 0 0"/>    
    </Material>
    <Material name="oatWindrow_mat" materialId="20010" ambientColor="1 1 1" customShaderId="x">
      <Texture fileId="20008"/>
      <CustomParameter name="alphaBlendStartEnd" value="70 75 0 0"/>      
    </Material>
    
    żyto:
    
    <Material name="foliagerye_mat" materialId="30009" ambientColor="1 1 1" customShaderId="xx">
      <Texture fileId="30007"/>
      <CustomParameter name="alphaBlendStartEnd" value="70 75 0 0"/>
      <CustomParameter name="frequencyAndScale" value="0.1 0.03 0 0"/>    
    </Material>
    <Material name="ryeWindrow_mat" materialId="30010" ambientColor="1 1 1" customShaderId="x">
      <Texture fileId="20008"/>
      <CustomParameter name="alphaBlendStartEnd" value="70 75 0 0"/>      
    </Material>
    
    pszenżyto:
    
    <Material name="foliagetriticale_mat" materialId="40009" ambientColor="1 1 1" customShaderId="xx">
      <Texture fileId="40007"/>
      <CustomParameter name="alphaBlendStartEnd" value="70 75 0 0"/>
      <CustomParameter name="frequencyAndScale" value="0.1 0.03 0 0"/>    
    </Material>
    <Material name="triticaleWindrow_mat" materialId="40010" ambientColor="1 1 1" customShaderId="x">
      <Texture fileId="40008"/>
      <CustomParameter name="alphaBlendStartEnd" value="70 75 0 0"/>      
    </Material>To dodajemy pod ostatnią uprawą:  
    owies:       
          <FoliageSubLayer name="oat" densityMapTypeIndex="x" densityMapChannelOffset="4" numDensityMapChannels="4" materialId="20009" cellSize="8" viewDistance="80" objectMask="65520" distanceMapIds="xx;20000;20001;20002;20003;20003;20003;20004;20005" distanceMapUnitSizes="128;128;128;128;128;128;128;128;128" atlasSize="1" atlasOffsets="1 0" numBlocksPerUnit="1.6" width=";0.65;1;1.2;1.4;1.5;1.5;1.3" height=";0.3;0.7;1;1.2;1.2;1.2;0.9;0.13" texCoords=";0 0 0.25 0.25;0 0.5 0.25 0.5;0.25 0 0.25 1;0.5 0 0.25 1;0.5 0 0.25 1;0.5 0 0.25 1;0.75 0 0.25 0.75;0.5 0 0.25 0.144" widthVariance="0" heightVariance="0.2" horizontalPositionVariance="0.05" numStates="9" growthNumStates="8" growthStateTime="2.4e+007"/>
    żyto:
          <FoliageSubLayer name="rye" densityMapTypeIndex="x" densityMapChannelOffset="4" numDensityMapChannels="4" materialId="30009" cellSize="8" viewDistance="80" objectMask="65520" distanceMapIds="xx;30000;30001;30002;30003;30003;30003;30004;30005" distanceMapUnitSizes="128;128;128;128;128;128;128;128;128" atlasSize="1" atlasOffsets="1 0" numBlocksPerUnit="1.6" width=";0.25;0.5;0.9;1.9;1.9;1.9;0.9;1" height=";0.3;0.7;1;1.2;1.2;1.2;0.9;0.13" texCoords=";0 0 0.25 0.25;0 0.5 0.25 0.5;0.25 0 0.25 1;0.5 0 0.25 1;0.5 0 0.25 1;0.5 0 0.25 1;0.75 0 0.25 0.75;0.5 0 0.25 0.144" widthVariance="0" heightVariance="0.2" horizontalPositionVariance="0.05" numStates="9" growthNumStates="8" growthStateTime="2.4e+007"/>
    pszenżyto:
          <FoliageSubLayer name="triticale" densityMapTypeIndex="x" densityMapChannelOffset="4" numDensityMapChannels="4" materialId="40009" cellSize="8" viewDistance="80" objectMask="65520" distanceMapIds="xx;40000;40001;40002;40003;40003;40003;40004;40005" distanceMapUnitSizes="128;128;128;128;128;128;128;128;128" atlasSize="1" atlasOffsets="1 0" numBlocksPerUnit="1.6" width=";0.25;0.5;0.9;1.9;1.9;1.9;0.9;1" height=";0.25;0.5;0.9;1.3;1.3;1.3;0.9;1" texCoords=";0 0 0.25 0.25;0 0.5 0.25 0.5;0.25 0 0.25 1;0.5 0 0.25 1;0.5 0 0.25 1;0.5 0 0.25 1;0.75 0 0.25 0.75;0.5 0 0.25 0.144" widthVariance="0" heightVariance="0.2" horizontalPositionVariance="0.05" numStates="9" growthNumStates="8" growthStateTime="2.4e+007"/>
    
    w pozycji distanceMapIds="xx;20000;20001;20002;20003;20003;20003;20004;20005"  xx zmieniamy na tą z wyszukiwania acre_fine_distance_diffuse.png w pozycji <File fileId="ta wartość kopiujemy"

            densityMapTypeIndex="x" dodajemy +1
    owies:
          <FoliageSubLayer name="oat_windrow" densityMapTypeIndex="x" densityMapChannelOffset="8" numDensityMapChannels="4" materialId="20010" cellSize="8" viewDistance="80" objectMask="65520" distanceMapIds="20006" distanceMapUnitSizes="128" repeatLastDistanceMap="true" atlasSize="1" atlasOffsets="1 0" numBlocksPerUnit="0.7" width="1.5" height="0.5;0.65;0.7;0.79;0.85;0.93;1;1.05;1.1;1.17;1.21;1.24;1.28;1.32;1.37" widthVariance="0" heightVariance="0.2" horizontalPositionVariance="0.3" numStates="15" blockShapeId="2"/>
    żyto:
          <FoliageSubLayer name="rye_windrow" densityMapTypeIndex="x" densityMapChannelOffset="8" numDensityMapChannels="4" materialId="30010" cellSize="8" viewDistance="80" objectMask="65520" distanceMapIds="30006" distanceMapUnitSizes="128" repeatLastDistanceMap="true" atlasSize="1" atlasOffsets="1 0" numBlocksPerUnit="0.7" width="1.5" height="0.5;0.65;0.7;0.79;0.85;0.93;1;1.05;1.1;1.17;1.21;1.24;1.28;1.32;1.37" widthVariance="0" heightVariance="0.2" horizontalPositionVariance="0.3" numStates="15" blockShapeId="2"/>
    pszenżyto:
          <FoliageSubLayer name="triticale_windrow" densityMapTypeIndex="x" densityMapChannelOffset="8" numDensityMapChannels="4" materialId="40010" cellSize="8" viewDistance="80" objectMask="65520" distanceMapIds="40006" distanceMapUnitSizes="128" repeatLastDistanceMap="true" atlasSize="1" atlasOffsets="1 0" numBlocksPerUnit="0.7" width="1.5" height="0.5;0.65;0.7;0.79;0.85;0.93;1;1.05;1.1;1.17;1.21;1.24;1.28;1.32;1.37" widthVariance="0" heightVariance="0.2" horizontalPositionVariance="0.3" numStates="15" blockShapeId="2"/>
    densityMapTypeIndex="x" ostatnia uprawa na liście z podstawowymi jest wartością 8 czyli dajemy o jeden więcej na 9.
            Przykład:
            .......
            <FoliageSubLayer name="oat" densityMapTypeIndex="11"
            <FoliageSubLayer name="oat_windrow" densityMapTypeIndex="11"
            ......
            
    zmieniamy blockShapeId="2"/> czyli cyfrę 2 na taką jaką mamay w mapie czyli z innej uprawy np słomy
    
    <FoliageMultiLayer densityMapId="25" numChannels="12" numTypeIndexChannels="4"> w tej linice dodajemy do wartości numChannels="" ilośc dodanych upraw czyli jeśli dodaliśmy dwie uprawy to do wartości "12" dodajemy 2

        zapisujemy


     
        
         do modDesc dodajemy:
        
    
    <AdditionalFruitTypes hudDirectory="huds/fruitHuds/">
      <fruitType name="oat" needsSeeding="true" allowsSeeding="true" useSeedingWidth="false" directionSnapAngle="0" minHarvestingGrowthState="4" maxHarvestingGrowthState="6" cutState="8" allowsPartialGrowthState="false" pricePerLiter="0.31" literPerSqm=".466" massPerLiter="0.00025" seedUsagePerSqm="0.05" partOfEconomy="true" fruitMapColor="242, 255, 158, 1" hasWindrow="true" windrowPricePerLiter="0.04" windrowLiterPerSqm="5" windrowMassPerLiter="0.00003" forageWagonConversion="wheat" substituteBales="wheat"/>
      <fruitType name="rye" needsSeeding="true" allowsSeeding="true" useSeedingWidth="false" directionSnapAngle="0" minHarvestingGrowthState="4" maxHarvestingGrowthState="6" cutState="8" allowsPartialGrowthState="false" pricePerLiter="0.323" literPerSqm=".430" massPerLiter="0.00034" seedUsagePerSqm="0.05" partOfEconomy="true" fruitMapColor="70, 53, 255, 1" hasWindrow="true" windrowPricePerLiter="0.04" windrowLiterPerSqm="5" windrowMassPerLiter="0.00003" forageWagonConversion="wheat" substituteBales="wheat"/>       
      <fruitType name="triticale" needsSeeding="true" allowsSeeding="true" useSeedingWidth="false" directionSnapAngle="0" minHarvestingGrowthState="4" maxHarvestingGrowthState="6" cutState="8" allowsPartialGrowthState="false" pricePerLiter="0.328" literPerSqm=".440" massPerLiter="0.00030" seedUsagePerSqm="0.05" partOfEconomy="true" fruitMapColor="158, 242, 70, 1" hasWindrow="true" windrowPricePerLiter="0.04" windrowLiterPerSqm="5" windrowMassPerLiter="0.00003" forageWagonConversion="wheat" substituteBales="wheat"/>       
    </AdditionalFruitTypes>

    zapisujemy   
    Folder fruitsHuds dodajemy do głownego folderu mapy  tam gdzie moddesc
    
    do folderu map/foliage dodajemy teksture
    a do folderu map/textures/foliage dodajmy reszte tekstur
    
    w głównym folderze mapy tam gdzie jest modDesc tworzymy folder Sctipte i o niego dajemy additionalFruitTypes.lua
    
    z folderu multifruitplane skopiuj zawartośc do folderu map. Otwórz mapę przy pomocy GE( Giants Editor) importujemy na mapę plik multiFruitsplane.i3d
    zapisz
 


  
        edycja pliku lua mapy
    
    te linijki dodajemy do  SempleluaMap
    
    
    local additionalFruitTypesPath = Utils.getFilename('scripte/additionalFruitTypes.lua', baseDirectory);
    print("loading AdditionalFruitTypes")
    if fileExists(additionalFruitTypesPath) then
    source(additionalFruitTypesPath);
    AdditionalFruitTypes:run(baseDirectory);
    else
    print("AdditionalFruitTypes.lua not found!")
end;
    
        Wklejamy to pod tą linijkę
    function SampleModMap:new(baseDirectory, customMt)
    local mt = customMt;
    if mt == nil then
        mt = SampleModMap_mt;
    end;
zapisujemy


Do folderu z modami kopiujemy następujące pliki
ZZZ_multiFruit.zip
ZZZ_multiFruitModule_Extended.zip
ZZZ_multiFruitModule_Standard.zip
ZZZ_multiFruitModule_Sudangras.zip

UWAGA!   
Po wszystkim otwórz mapę w edytorze i sprawdź czy uprawy  działają, jeśli tak to zrobiłeś wszystko poprawnie.
 
Odpowiedz
Taka tam sobie reklama.
  


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  [PORADNIK] Jak dodać mod pasażera - Farming Simulator 15 Matt26 0 1,275 08-09-2016, 10:03
Ostatni post: Matt26
  [PORADNIK] Jak dodać zaczep - Farming Simulator 15 Matt26 0 837 08-09-2016, 10:01
Ostatni post: Matt26
  Poradnik SoilMod [PL] by Lipmar v0.4 lipmar1789 0 1,390 06-29-2016, 18:56
Ostatni post: lipmar1789
  [PORADNIK] Jak dodać błoto do mapy - lepsza wersja Matt26 0 1,842 06-06-2016, 15:51
Ostatni post: Matt26
  [Wideo Poradnik] Jak zwiększyć pokos w mapce Matt26 0 1,198 06-06-2016, 15:49
Ostatni post: Matt26
  [PORADNIK] Jak numerować pola na mapie - Farming Simulator 15 Matt26 0 856 05-24-2016, 11:49
Ostatni post: Matt26
  [PORADNIK] Jak dodać suszarnię v2 - Farming Simulator 15 Matt26 0 788 05-23-2016, 10:17
Ostatni post: Matt26
  Jak dodać manualną sprzedaż mleka - Poradnik donek2323 0 2,652 05-16-2016, 01:26
Ostatni post: donek2323
  Stappenbach Poradnik Szukam sruba2004 0 974 05-11-2016, 18:43
Ostatni post: sruba2004
Information Tworzenie rzeźby terenu na podst. danych z Geoportalu - poradnik (do dokończenia) agRush2k 0 1,515 05-11-2016, 16:49
Ostatni post: agRush2kPrzegląda: 1 gości

Menu