Logowanie Google+ Logowanie Rejestracja

Poszukujemy moderatorów, nie czekaj, złóż podanie już teraz: KLIK

Zawieszanie się gry
#1
Witam,

gra zawiesza się w sklepie podczas wybierania kategorii (Traktor, przyczepy, itp). Żeby było śmieszniej czasami się zawiesza, czasami nie. Miał ktoś posobny problem? Dzieje się tak przy modach i bez modów. Posiadam podstawową wersję gry, zainstalowałem najnowszy patch. Reinstalowałem grę kilka razy.
 
Taka tam sobie reklama.
#2
(08-23-2017, 15:13)Szkut Szkutowy napisał(a): Witam,

gra zawiesza się w sklepie podczas wybierania kategorii (Traktor, przyczepy, itp). Żeby było śmieszniej czasami się zawiesza, czasami nie. Miał ktoś posobny problem? Dzieje się tak przy modach i bez modów. Posiadam podstawową wersję gry, zainstalowałem najnowszy patch. Reinstalowałem grę kilka razy.

Podaj log
 
#3
GIANTS Engine Runtime 7.0.0 (14220) 64bit (Build Date: Feb 17 2017)
Copyright © 2008-2016, GIANTS Software GmbH (giants-software.com), All Rights Reserved.
Copyright © 2003-2016, Christian Ammann and Stefan Geiger, All Rights Reserved.
Application: FarmingSimulator2017
Main System
CPU: Intel® Core™ i5-3470 CPU @ 3.20GHz
Memory: 16332 MB
OS: Windows NT 6.1 64-bit
Physics System
Version: 5.9.5
Thread(s): 2
Input System
Keyboard enabled
Mouse enabled
Gamepad/Joystick enabled
Force Feedback disabled
Audio System
Driver: OpenAL
Version: 1.1
Device: Generic Software
Render System
Driver: Direct 3D 11
Card Vendor: NVIDIA Corporation
Renderer: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Version: 10.18.13.5887 (2.11.2015)
Revision: 162
Feature level: DirectX 11 ON
Info: Effective window resolution 1920 x 1080
Started 2 threads for threadpool 'Render threadpool'
Hardware Profile
Level: Very High (forced)
View Distance Factor: 1.300000
Shadow Quality: 2.000000 Size: 4096 Filter-Size: 16
Shader Quality: 3
Skip Mipmaps: 0
LOD Distance Factor: 1.300000
Terrain LOD Distance Factor: 2.000000
Terrain Normal Mapping: Yes
Foliage View Distance Factor: 1.600000
Foliage Density: 0.500000
Volume Mesh Tessellation Factor: 0.750000
Tyre Tracks Segments Factor: 4.000000
Max. Number of Shadow Lights: 5
Max. Number of Lights: 512
Max. Number of Lights Per Cluster: 32
MSAA: 4
Farming Simulator 17
Version: 1.4.4.0 1.4.4RC8
Available Languages: pl cz
Language: pl
Time: 2017-08-26 07:23:03
Register configuration 'inputAttacherJoint'
Register configuration 'attacherJoint'
Register configuration 'frontloader'
Register configuration 'motor'
Register configuration 'baseColor'
Register configuration 'wheel'
Register configuration 'rimColor'
Register configuration 'design'
Register configuration 'designColor'
Register configuration 'vehicleType'
Game vehicle types loaded
Load mod: disableVehicleCameraCollision (Version: 1.0.0.0)
Load mod: FS17Contest_Landsberg_Kombination (Version: 1.0.0)
Load mod: FS17_choppedStraw (Version: 1.0.0.7)
Load mod: FS17_ForRealModule03_GroundResponse (Version: 1.0.3.0)
Load mod: FS17_Opolszczynav1 (Version: v1)
Load mod: FS17_ProSeed (Version: 1.0.1.0)
Load mod: FS17_RM_Seasons (Version: 1.1.0.0)
Load mod: PlayerCamera (Version: 1.0)
Load mod: SToPkowoV4_Beta (Version: 4)
Load mod: SzybkieChodzenie (Version: 1.2)
Warning: Missing l10n for button Speed1 in SzybkieChodzenie
Warning: Missing l10n for button Speed2 in SzybkieChodzenie
Warning: Missing l10n for button Speed3 in SzybkieChodzenie
Warning: Missing l10n for button Speed4 in SzybkieChodzenie
Load mod: ZZZ_fastForward (Version: 2.1)
Warning (performance): Texture C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/map01_preview.png raw format.
Warning (compatibility): Texture C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/map01_preview.png width or height doesn't equal 2^n.
Loaded: PlayerCamera
Loaded: walkingSpeed
dataS/cameraPath01.i3d (0.22) ms
dataS/cameraPath02.i3d (0.21) ms
dataS/cameraPath03.i3d (0.15) ms
data/sky/skyUS_day_night.i3d (276.75) ms
data/sky/rain.i3d (22.70) ms
data/sky/hail.i3d (27.37) ms
data/sky/dust.i3d (3.70) ms
Warning (performance): Texture C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/models/modele/map/models/models/models/models/models/gospodarstwo1/models/Wszystko/models/Calamapa/ss/dsdds/models/Moje/Wioska2/zab2/Bolek/krowy/fence_AO.png raw format.
Warning (performance): Texture C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/models/modele/map/models/models/models/models/models/gospodarstwo1/models/Wszystko/models/Calamapa/ss/dsdds/models/Moje/Wioska2/zab2/Bolek/krowy/normal.png raw format.
Warning (performance): Texture C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/models/modele/map/models/models/models/models/gospodarstwo3/models/Wszystko/models/Calamapa/ss/dsdds/models/Moje/Wioska2/Plot/Tarkawski/Tarkawski/Tarkawski/Budynki/pgr/ConcreteBare0280_21_S.jpg raw format.
Warning (compatibility): Texture C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/models/modele/map/models/models/models/models/models/gospodarstwo/models/Wszystko/models/Calamapa/ss/dsdds/models/Moje/models/Moje/Wiata/models/Budowle/Wiatka_plamdeka/plandeka.dds width or height doesn't equal 2^n.
Warning (performance): Texture C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/models/modele/map/models/models/models/models/models/drzewa/models/Wszystko/models/Calamapa/ss/dsdds/models/Moje/models/Moje/Drzewo/bolek/trees/treeBranches_diffuse.png raw format.
Warning (performance): Texture C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/models/modele/map/models/models/models/models/models/gospodarstwo1/models/Wszystko/models/Calamapa/ss/dsdds/models/Moje/Wioska2/zab2/Bolek/gospa2/WindowsBacklit0015_S.png raw format.
Warning (compatibility): Texture C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/models/modele/map/models/models/models/models/models/gospodarstwo1/models/Wszystko/models/Calamapa/ss/dsdds/models/Moje/Wioska2/zab2/Bolek/gospa2/WindowsBacklit0015_S.png width or height doesn't equal 2^n.
Warning (performance): Texture C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/models/modele/map/models/models/models/models/models/models/drzewa/models/Wszystko/models/Calamapa/ss/dsdds/models/Moje/models/Moje/Drzewo/bolek/trees/treeBranches_diffuse.png raw format.
Warning (performance): Texture C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/models/modele/map/models/models/models/models/models/drogi/MODELS/droga/txt.PNG raw format.
Warning (performance): Texture C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/models/modele/map/models/models/models/models/gospodarstwo3/models/Wszystko/models/Calamapa/ss/dsdds/models/Moje/Wioska2/Plot/Tarkawski/Tarkawski/Tarkawski/Budynki/pgr/wood_planks_old_0024_01_s.jpg raw format.
Warning (performance): Texture C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/models/modele/map/models/models/models/models/gospodarstwo3/models/Wszystko/models/Calamapa/ss/dsdds/models/Moje/Wioska2/Obora/Tarkawski/Tarkawski/Tarkawski/Budynki/Obora/Kojczyk.png raw format.
Warning (performance): Texture C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/models/modele/map/models/models/models/models/models/gospodarstwo/models/Wszystko/models/Calamapa/ss/dsdds/models/Moje/models/Moje/Wiata/models/Budowle/Wiatka_plamdeka/deski.dds raw format.
Warning (compatibility): Texture C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/models/modele/map/models/models/models/models/models/gospodarstwo/models/Wszystko/models/Calamapa/ss/dsdds/models/Moje/models/Moje/Wiata/models/Budowle/Wiatka_plamdeka/deski.dds width or height doesn't equal 2^n.
C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/map01.i3d (3184.50) ms
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId BunkerSilo_cowSilo
Error: index out of range
LUA call stack:
dataS/scripts/utils/Utils.lua (11) : printCallstack
dataS/scripts/utils/Utils.lua (65) : checkChildIndex
dataS/scripts/triggers/TipTrigger.lua (83) : indexToObject
dataS/scripts/triggers/TipTrigger.lua (29) : load
Index: 3
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/sounds/OpenDoorSound.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/sounds/OpenDoorSound.wav'.
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/sounds/OpenDoorSound.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/sounds/OpenDoorSound.wav'.
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/sounds/OpenDoorSound.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/sounds/OpenDoorSound.wav'.
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/sounds/OpenDoorSound.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/sounds/OpenDoorSound.wav'.
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId AnimatedObject_bramaGospo
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/sounds/OpenDoorSound.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/sounds/OpenDoorSound.wav'.
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/sounds/OpenDoorSound.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/sounds/OpenDoorSound.wav'.
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId AnimatedObject_bramaGospo
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/sounds/OpenDoorSound.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/sounds/OpenDoorSound.wav'.
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/sounds/OpenDoorSound.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/sounds/OpenDoorSound.wav'.
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId AnimatedObject_bramaGospo
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/sounds/OpenDoorSound.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/sounds/OpenDoorSound.wav'.
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/sounds/OpenDoorSound.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/sounds/OpenDoorSound.wav'.
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId AnimatedObject_bramaGospo
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/sounds/OpenDoorSound.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/sounds/OpenDoorSound.wav'.
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/sounds/OpenDoorSound.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/sounds/OpenDoorSound.wav'.
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId AnimatedObject_bramaGospo
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId AnimatedObject_drzwistodola
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId AnimatedObject_drzwistodola
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId AnimatedObject_drzwistodola
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId AnimatedObject_drzwistodola
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId AnimatedObject_drzwistodola
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId AnimatedObject_drzwistodola
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId AnimatedObject_drzwistodola
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId AnimatedObject_drzwistodola
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId AnimatedObject_drzwistodola
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId AnimatedObject_drzwistodola
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId AnimatedObject_drzwistodola
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId AnimatedObject_drzwistodola
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId AnimatedObject_drzwistodola
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId AnimatedObject_drzwistodola
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load resource 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Can't load sample 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/Puma145/wrota.wav'.
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId AnimatedObject_drzwistodola
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId TipTrigger_FARM_SILO
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId TipTrigger_FARM_SILO
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId Storage_storage1
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId Storage_storage1
Error: Adding onCreate loaded object with duplicate saveId TipTrigger_WINDROW_STORAGE
--- fast Forward Mod V2.1 loaded --- (by upsidedown)
Disabled withering
Warning (performance): Texture C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/maps/pda_map_H.png raw format.
Error: Trying to open empty xml file 'C:/Users/Szkut/Documents/My Games/FarmingSimulator2017/mods/FS17_Opolszczynav1/defaultVehicles.xml'.
dataS2/character/player/player01.i3d (1198.33) ms

Bez modów też się zawiesza,..
 
  
Przegląda: 1 gości

Menu